Trail orienteering - TempO Simulator

TempO trenažer vznikl v roce 2011 a původně byl zamýšlen jako trénink dovedností pro disciplínu TempO na reálných fotkách a mapách z proběhlých závodů. Bohužel, výběr závodů, které jsou na počítači alespoň dostatečně řešitelné, a příprava materiálů z takového závodu nejsou úplně jednoduché úkoly (viz návod pro přípravu materiálů). The TempO Simulator page was created in 2011 and was originally intended as a training of skills for the TempO discipline on real pictures and maps from past races. Unfortunately, selecting courses that are at least sufficiently solvable on a computer, and preparing materials from such a race are not simple tasks (see data preparation help).
Když v letošním roce postihla náš sport omezení kvůli pandemii coronaviru, objevila se myšlenka připravit pro trenažer závody virtuální, na fotografiích s dokreslenými lampiony. Výsledkem této iniciativy byl vznik série závodů TORUS Cup. Série sestává z někilika ostrých závodů otevřených vždy v jeden konkrétní den ve dvou kategoriích A(dvanced) a B(asic). Pro účast v sérii je třeba se zaregistrovat jednoduše posláním e-mailu s neformální žádostí na adresu temposim(at)yq.cz. Kromě toho je možné nadále trénovat na ostatních závodech v trenažeru, kde registrace není nutná. This year, when our sport was affected by restrictions due to the coronavirus pandemic, the idea to prepare virtual races for the simulator using photos with flags added on a computer occured. This initiative overgrew to creation of the TORUS Cup. The series consists of several races open on a single specific day in two classes, A(dvanced) and B(asic). To participate in the series, you need to register simply by sending an e-mail with an informal request to temposim(at)yq.cz. In addition, it is possible to continue training in other races in the simulator, where the registration is not necessary.
Pro vyzkoušení práce s aplikací doporučujeme nejprve zkusit modelovou kontrolu z WTOC 2010. Na ní si můžete vykoušet nastavení správné šířky obrázků podle velikosti Vašeho displeje a rovněž, zda Vám vyhovuje a správně funguje funkce Zoom (najetím myší na fotku nebo mapu se vám zobrazí část obrázku jako pod lupou). We recommend to test the WTOC2010 Model first. On it, you can try setting the correct width of images according to the size of your display and also whether the Zoom function suits you and works properly (by moving the mouse over a photo or map, you will see part of the image as under a magnifying glass).
Pro diskusi o tomto trenažeru lze použít české trail-o fórum. There is a forum for discussion about this simulator.
Uvítáme jakýkoliv komentář k trenažeru, Libor Forst a Lenka Forstová. Komentáře k TORUS cupu posílejte na adresu torus(at)yq.cz. We'd appreciate any comments to the simulator, Libor Forst and Lenka Forstová. Comments to the TORUS cup skould be sent to torus(at)yq.cz.


Jméno:
Heslo:
Dodržujte velká a malá písmena!
Username:
Password:
Both fields are case sensitive!