TempO trenažer - Návod pro přípravu závodu

 

Co je třeba udělat, pokud chcete přidat závod do trenažeru:

  1. Napsat na temposim@yq.cz. Můžete rovnou napsat i návrh identifikátoru závodu (viz Organizační pokyny).
  2. Pořídit fotky stanovišť. Pozor hlavně na ostrost a zkreslení.
  3. Připravit fotky pro závod (najít vhodný výřez, zkontrolovat a upravit resp. přidat lampiony a příp. šipky atd.). V běžném případě pracujeme pouze s formátem zoom.
  4. Vymyslet tratě. Mějte na paměti, že závod na fotce je něco jiného než v reálu.
  5. Připravit mapy. Nejvhodnějším nástrojem je OCAD+TiM, příp. OrienteeringMapper+TOM. Zkontrolujte pečlivě čitelnost, někdy je třeba do mapy zasáhnout.
  6. Zabalit soubory, pomocí formuláře je odeslat (viz Organizační pokyny) a závod si vyzkoušet.
Kroky 2 až 6 opakovat tak dlouho, dokud není vše dokonalé. Je vhodné začít nejprve s jedním stanovištěm a něm si odladit postup.

Pokyny pro pořízení fotografií:

Pokyny pro další zpracování fotografií:

Pokyny pro přípravu map:

Pokyny pro stavbu tratí:

Organizační pokyny:

Vzorový obsah balíčku: